SNG | SOLAR

Synergy of Natural Generation

Teisinė informacija

SNG SOLAR tinklapio naudojimosi sąlygos

 

Prisijungdami prie šios svetainės, sutinkate laikytis toliau nurodytų bendrųjų naudojimo sąlygų, taip pat konkrečių sąlygų, minimų tam tikruose šios svetainės puslapiuose, kurios retkarčiais atnaujinamos. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, turėtumėte nedelsdami palikti šią svetainę.

Jei nenurodyta kitaip, ši svetainė, jos turinys ir domeno pavadinimas bei URL: sngsolar.com yra vienintelė nuosavybė:

Teisinė forma
UAB

Registruota
Antano Tumeno g. 4-3, LT-01109, Vilnius

Reprezentuojama
UAB SNG Solar

Mokesčių mokėtojo kodas
LT100007611318

Šios svetainės tikslas:

Ši svetainė, taip pat turinys, įskaitant visą informaciją, tekstą, grafiką, vaizdus, ​​hipersaitus ir kitą medžiagą, yra bendros informacijos pristatymas apie SNG SOLAR.

Prekių ženklų ir autorių teisių informacija

SNG SOLAR prekės ženklas ir visi registruotieji SNG SOLAR Industries SAS prekių ženklai, nurodyti šioje svetainėje, yra vienintelė SNG SOLAR SE ir jos dukterinių įmonių nuosavybė. Jie negali būti naudojami jokiam tikslui be savininko leidimo, duoto raštu. Ši svetainė ir jos turinys yra saugomi pagal Prancūzijos intelektinės nuosavybės kodeksą (Code de la propriété intellectuelle français, toliau – Kodeksas) pagal autorių teisių įstatymus, apimančius tekstus, brėžinius ir modelius, taip pat pagal prekių ženklų įstatymą. Jūs sutinkate neatkurti visos šios svetainės arba jos dalies arba jos turinio jokioje laikmenoje, išskyrus savo asmeniniams, nekomerciniams tikslams, kaip apibrėžta Kodekse, be raštiško Power Montage leidimo. Taip pat sutinkate nekurti jokių hipertekstinių nuorodų į šią svetainę ar jos turinį. SNG SOLAR nesuteikia jokių teisių ar licencijų asmeniniam ir nekomerciniam svetainės ar jos turinio naudojimui, išskyrus neišskirtinę licenciją peržiūrėti ją „tokia, kokia yra“ savo rizika. Visos kitos teisės saugomos.

SNG SOLAR neteikia pretenzijų ar pareiškimų dėl trečiųjų šalių prekių ženklų, kurie yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su žiniatinklio valdytoju šiuo adresu: office@sngsolar.com

Nuorodos į kitas internetines svetaines

Šioje svetainėje gali būti nuorodų į kitas svetaines, kurios pateikiamos tik jūsų patogumui, o ne kaip SNG SOLAR patvirtinimas tokių kitų svetainių turiniui. SNG SOLAR nėra atsakinga už kitų svetainių turinį ir neteikia jokių pareiškimų ar garantijų dėl jokių kitų svetainių arba tokių svetainių turinio ar medžiagos.

Informacijos atnaujinimas

SNG SOLAR deda visas pagrįstas pastangas, kad ši svetainė būtų prieinama bet kuriuo metu. Tačiau jums gali būti užkirstas kelias patekti į svetainę arba susidurti su prieigos problemomis dėl techninių sunkumų arba atliekant techninės priežiūros darbus ar atnaujinimus. Be to, nors SNG SOLAR rūpinasi, kad šioje svetainėje esanti informacija būtų nuolat atnaujinama, ji negarantuoja nei aiškiai, nei numanomai dėl jos tikslumo ir išsamumo.

Šios svetainės turinys ir svetainės, pasiekiamos per hipertekstines nuorodas šioje svetainėje, gali būti bet kada be įspėjimo taisomos, taisomos ar atnaujinamos.

SNG SOLAR negarantuoja, kad ši svetainė ir prieiga prie jos yra saugi arba kad šioje svetainėje nėra virusų ar klaidų, dėl kurių gali būti sugadinti arba prarasti duomenys. Jūs esate atsakingi už savo duomenų apsaugą nuo virusų.

SNG SOLAR neprisiima jokios atsakomybės už bet kokią tiesioginę, specialią, netiesioginę ar pasekminę žalą, bet kokios rūšies ir atsiradusią dėl to, kad naudojatės ar negalite pasiekti svetainės.

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

JOKIU ATVEJU SNG SOLAR NEBUS ATSAKOMYBĖS JOKIAI ŠALIAI UŽ JOKIĄ TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, AR BET KOKIO KITO TIPO ŽALĄ, KAS SUSIJĘ SU ŠIOS SVETAINĖS, SVETAINĖS NAUDOJIMOSI ARBA IŠTEKLIŲ, SUSIJUSIŲ SU ŠIĄ SVETAINE, NURODYTŲ ARBA PRIEINAMŲ PER ŠIĄ SVETAINE, ARBA SKIRTŲ NAUDOTI AR ATSISIŲSTI. ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT ŽALA DĖL PRARASTO PELNO, VERSLO SUTRIKIMŲ, PRARASTŲ SANTAUPŲ, PRARASTŲ PROGRAMŲ, INFORMACIJOS NET TUOMET JEI SNG SOLAR BUVO AIŠKIAI ĮSPĖJĘ APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ. ŠIS PUNKTAS IR ATSAKOMYBĖS ATSISAKYMAS TAIKOMAS VISOMS VEIKSMŲ PRIEŽASTIMS : SUTARTIMI PAGRĮSTA, GARANTIJA PAGRĮSTA AR BET KOKIOS KITOS TEISINĖS TEORIJOMS.

Konfidenciali arba nuosavybės teise priklausanti informacija

SNG SOLAR nenori gauti iš jūsų konfidencialios ar nuosavybės teise priklausančios informacijos per mūsų svetainę. Atkreipkite dėmesį, kad bet kokia informacija ar medžiaga, atsiųsta SNG SOLAR, nebus laikoma konfidencialia. Siųsdami SNG SOLAR bet kokią informaciją ar medžiagą, suteikiate SNG SOLAR neribotą, neatšaukiamą licenciją naudoti, atgaminti, rodyti, atlikti, modifikuoti perduoti ir platinti šią medžiagą ar informaciją, taip pat sutinkate, kad SNG SOLAR gali laisvai naudoti bet kokias idėjas, koncepcijas, žinias ar metodus, kuriuos siunčiate mums bet kokiu tikslu.

Jurisdikcijos klausimai

Jei nenurodyta kitaip, šioje svetainėje esanti medžiaga pateikiama tik SNG SOLAR produktų reklamavimo tikslais. SNG SOLAR nepareiškia, kad svetainėje pavaizduotos medžiagos ar produktai yra tinkami arba prieinami visose vietose.

Šios taisyklės ir sąlygos yra reglamentuojamos ir aiškinamos pagal Prancūzijos įstatymus, neįgyvendinant jokių įstatymų kolizijos principų. Jei kuri nors šios sutarties nuostata yra neteisėta, negaliojanti arba dėl kokios nors priežasties neįgyvendinama, ta nuostata bus laikoma atskirta nuo šių sąlygų ir neturės įtakos likusių nuostatų galiojimui ir įvykdymui. Tai yra visas susitarimas tarp šalių, susijęs su čia pateiktu dalyku ir negali būti keičiamas, išskyrus raštu, kurį pasirašo abi šalys.